Szervezeti Coaching

BUSINESS COACHING ÉS MANAGEMENT COACHING A VÁLLALATI SZERVEZETBEN

A business coachingnak többféle célja lehet, de alapvetően két kiváltó oka van:

 • a vállalati szervezetben vagy személyben fellelhető probléma, amely csökkenti bármelyik hatékonyságát
 • az olyan változásokhoz való alkalmazkodás hiánya, amelyekben az eddigi élet-vagy szervezeti- stratégiák, önirányítási megoldások eredményei nem voltak megfelelőek

A business coaching és management coaching leggyakrabban alkalmazott formája az egyéni business coaching, amelynek célja az executive vezetők és a vezetők önirányító képességének fejlesztése, problémamegoldó, valamint döntéshozó kompetenciájának növelése, együttműködésének javítása. Az egyéni business coachingban a hivatásbeli, szervezeti tényezőkön kívül a személyes hozzáállásnak, az érzelmeknek, a céloknak és a személyes életstratégiáknak is nagy jelentősége van.

A kvalifkált business coaching segítséget nyújt a vezetőnek, ha problémái vannak a munkahelyi környezetében, vagy a kollégákkal való együttműködés vonatkozásában, állandósuló konfliktusai vannak a hivatásbeli szerepében, ha megváltozott a szerep- és feladatköre. A business coaching sikere nagyban függ a vezető változásba vetett hitétől, és a caoching folyamat iránti elkötelezettségétől.

A business coachingnak többféle célja lehet, de alapvetően két kiváltó oka van:

 • Szervezeti változások, stratégiaváltás támogatása, előkészítése
 • Szervezeti hatékonyság növelése
 • Felkészítés új feladatokra, szerepekre a szervezetben
 • Együttműködés fejlesztése, konfliktusok kezelése a szervezetben
 • Vezetői kompetenciák fejlesztése a szervezetben
 • Személyes és hivatásbeli problémák kezelése a szervezetben
 • Karriertervezés a szervezetben
 • Outplacement a szervezetben

BUSINESS COACHING A CSOPORTBAN ÉS A CÉLKÖZPONTÚ-CSOPORT (TEAM) COACHING

Ha a business coaching középpontjában nem az egyén, hanem a csoport, vagy a team áll, akkor beszélünk csoport coaching-ról, vagy team coaching-ról. A csoport coaching, vagy team coaching nem a csoport, vagy team tag egyéni céljaira irányul, hanem arra, hogyan tud az egyén a csoport aktuális helyzetében a csoport fejlődéséhez, a probléma megoldásához, a cél eléréséhez hozzájárulni.

Csoport coaching vonatkozhat a szervezet fejlesztésére: pl. szervezeti egységek fúziója, változásmenedzselés, cégátvétel, szemléletváltás elérése, interkulturális együttműködés fejlesztése. A coaching szempontjából a csoport alatt olyan emberek rendszerét értjük, akiknek legalább egy közös jellemzőjét egységként értelmezzük. (Pl . egy (munka)helyen tartózkodnak, de nem biztos, hogy közös a céljuk) Team-ről akkor beszélünk a coachingban, ha a csoport bizonyos fejlődésen keresztülmenve hatékonyabbá és teljesítőképessé válik egy közös cél érdekében.

Team coaching céljai:

 • egy teljesítőképes csapat kialakítása
 • hatékonyságának növelése, állandósítása
 • a Team teljesítőképességének helyreállítása

PROJEKT COACHING

A projekt coaching a team coaching alcsoportja, ahol a business coaching célja a projekt team teljesítőképességének kialakítása, hatékonyságának növelése, teljesítőképességének helyreállítása.

Főbb témái

 • a projekt előkészítése
 • a projekt integrálása
 • a projekt eredményeinek hatékony prezentációja
 • a koordináció kérdései
 • a team tagok egymás közti viszonya

Ingyenes Business Coaching Ülés

1 alkalommal. Időpont egyeztetéssel +36 20 923 2118 telefonszámon.

Körvonalazzuk a változtatások irányait, megtörténik a szimpátia felmérése a Coach személyével kapcsolatosan.

VÁLASSZON IGÉNYE SZERINT!

 1. Irány felmérés: a nem körvonalazódott problémákról, vagy
 2. vezetői Coaching foglalkozás: gyakorlati megoldás konkrét problémákra.